درباره ناشر

تصویر ناشر

انتشارات سوره مهر

نشر سوره مهر یکی از انتشارات بزرگ و به نام در زمینه توسعه فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی است که با سیاست گذاری درست و به کمک یک گروه متخصص در زمینه نوآوری در تولید و بهبود روندهای بازار نشر و نیز کارشناسان خبره تولید محتوا توانسته است در عین تاکید بر ارزش های فرهنگی به اهداف خود تحقق بخشیده و نام خود را به عنوان یک ناشر بزرگ به ثبت برساند.
انتشارات سوره مهر به عنوات یکی از بهترین انتشارت ایران ، رسالت اصلی خود در جهت ترویج اخلاق اسلامی و تبدیل شدن به ناشر نخست کشور در زمینه اندیشه و هنر انقلابی اسلامی به انجام رسانده است و در حال حاضر،‌ توجه خود را بر روی گسترش روابط و تثبیت جایگاه خود در عرصه بین المللی و جهانی معطوف ساخته است.

هیچ محصول مطابق با انتخاب شما یافت نشد.