جیم کری، خاطرات و شایعات

مترجم : فائزه ادب

کتاب پیش رو  نه طبع آزمایی نویسنده ای حرفه‌ای، بلکه تلاش یکی از ستارگان سینمای هالیوود، جیم کری، است برای این‌که دوربین را کنار بگذارد، قلم به دست بگیرد و ادبیات، #سینما و #درد را به هم بیامیزد و معجونی تازه بسازد. در این رمان نیکلاس کیج، آنتونی هاپکینز و ستاره‌های بسیار دیگری نیز حضور دارند که بی‌شک درد همه‌ی آن‌ها درد انسان مبتلا به ترس و تنهایی است؛ درد استخوان در گلو مانده تمام قلم به دستان است، به خصوص آنها که همیشه بلندتر خندیده‌اند. قهرمان داستان گاه به دنبال مأمن و مأوایی در عشق است و گاه در جست وجوی ملجأ و پناهی در معنویت؛ گاه از فرط خنده زار می‌زند و گاه از فرط درد هذیان‌وار می‌خندد. 

Sale!

ترجمه فائزه ادب

آموزشی, پرفروش ترین, روانشناسی, محصول فیزیکی, موفقیت