نوشته ویکتوریا شواب
کاسیدی که یک دختر معمولی است، پس از افتادن در رودخانه ای سرد و نجات یافتن توسط شبحی به نام جیکوب، می تواند اشباح را ببیند و وارد دنیای آن ها شود. او که انتظار تابستانی بدون شبح را در خانه ی ساحلی شان می کشد، متوجه بهم خوردن برنامه اش به خاطر مستندی که قرار است پدر و مادرش درباره ی ارواح آن هم در شهرهایی که بیشتر از بقیه توسط آن ها تسخیر شده اند، بسازند، می شود. حالا با رفتن کاسیدی و خانواده اش به شهر اشباح یعنی اسکاتلند، او با شکارچیان اشباح آشنا می شود و همراه با دوستش، جیکوب، اتفاقات هولناکی را پشت سر می گذارد.

شهر اشباح

انتشارات آزرمیدخت

تخفیف های امروز
برای کتاب ها

 

زندگى مجموعه‌ای از بازی‌های به‌هم پیوسته است، بازی‌هایی که اکثرا بی‌معنی و شاید ناجوانمردانه هستند. قانون بعضی بازی‌ها را می‌دانیم و قانون بقیه را نه.آیا به مراحل بالاتر راهنمایی می‌شویم؟

 

بهترین کتاب ها

 

 

هر تغييرى در ابتدا دشوار، در ميانه‌ی راه همراه با آشفتگی و درنهایت بسیار زیباست. به یاد داشته باش که پیشرفت‌های هرروزه حتی اگر کوچک و‌بی‌اهمیت به نظر برسند، در صورتی که مدام اتفاق بیفتند، نتایج حیرت آوری به بار می‌آورند ….