شهر اشباح

کاسیدی که یک دختر معمولی است، پس از افتادن در رودخانه ای سرد و نجات یافتن توسط شبحی به نام جیکوب، می تواند اشباح را ببیند و وارد دنیای آن ها شود. او که انتظار تابستانی بدون شبح را در خانه ی ساحلی شان می کشد، متوجه بهم خوردن برنامه اش به خاطر مستندی که قرار است پدر و مادرش درباره ی ارواح آن هم در شهرهایی که بیشتر از بقیه توسط آن ها تسخیر شده اند، بسازند، می شود. حالا با رفتن کاسیدی و خانواده اش به شهر اشباح یعنی اسکاتلند، او با شکارچیان اشباح آشنا می شود و همراه با دوستش، جیکوب، اتفاقات هولناکی را پشت سر می گذارد.

شهر اشباح

تخفیف های امروز
برای کتاب ها

 

زندگى مجموعه‌ای از بازی‌های به‌هم پیوسته است، بازی‌هایی که اکثرا بی‌معنی و شاید ناجوانمردانه هستند. قانون بعضی بازی‌ها را می‌دانیم و قانون بقیه را نه.آیا به مراحل بالاتر راهنمایی می‌شویم؟

بهترین کتاب ها

هر تغييرى در ابتدا دشوار، در ميانه‌ی راه همراه با آشفتگی و درنهایت بسیار زیباست. به یاد داشته باش که پیشرفت‌های هرروزه حتی اگر کوچک و‌بی‌اهمیت به نظر برسند، در صورتی که مدام اتفاق بیفتند، نتایج حیرت آوری به بار می‌آورند ….