گامبی وزیر

مترجم : فائزه ادب

شطرنج برای برخی افراد وسیله‌ای برای سپری کردن زمان و برای بعضی دیگر ضرورتی دوست‌داشتنی یا حتی نوعی اعتیاد محسوب می‌شود.

گاهی کسی با میراث شطرنج از راه می‌رسد؛ هر از گاهی پسربچه‌ای طاهر می‌شود و ما را با موفقیت‌های زودهنگام خود در سخت‌ترین بازی دنیا مبهوت می‌کند.

اما اگر آن پسر یک دختر بود چه اتفاقی می‌افتاد؟ دختر جوانِ بدون لبخندی با چشم‌ها و موهای قهوه‌ای و لباس آبی‌ِ تیره!

Sale!

ترجمه فائزه ادب

آموزشی, پرفروش ترین, روانشناسی, محصول فیزیکی, موفقیت